Město Skalica (SK)

Znak města Skalica (latinsky Sakolcium, maďarsky Szakolca, německy Skalitz) je okresní město v Trnavském kraji na Slovensku při hranicích s Českou republikou. Silniční a železniční hraniční přechod.
Od roku 1372 uherské svobodné královské město, kdysi jedno z největších a nejvýznamnějších měst na dnešním Slovensku. V 17. století město přijalo značný počet pobělohorských exulantů z českých zemí. V roce 1918 po několik dní sídlem dočasné slovenské vlády, 1923-1960 a znovu od 1996 sídlo okresu. Dosti zachované historické jádro, dnes městská památková zóna. V roce 2005 se město stalo sídlem Středoevropské vysoké školy v Skalici.
Pamětihodnosti:
- Rotunda sv. Jiří: starobylá románská stavba, snad z počátku 13. století, později přestavěna. Součást bývalého městského opevnění; v bezprostřední blízkosti klasicistní kalvárie.
- Františkánský kostel Panny Marie Sedmibolestné s klášterem - původem z 15. století.
- Farní kostel sv. Michaela - gotický kostel z 14. století, později přestavěný; u kostela gotický karner sv. Anny, barokně upravený.
- Jezuitský kostel sv. Františka Xaverského s kolejí - komplex vystavěn na přelomu 17. a 18. století, kostel dnes nevyužíván k církevním účelům, uvnitř mohutný oltářní obraz; v budově koleje sídlí gymnázium, jedno z nejstarších na Slovensku.
- Evangelický (luteránský) kostel - klasicistní stavba tolerančního sboru s věží podle projektu Dušana Jurkoviče (1938).
- Městské hradby - dochováno několik úseků opevnění z 1. poloviny 15. století.