Celodenní plavba

Návrhy tras celodenní plavby:

1) Výklopník – Petrov – Strážnice – Strážnické komory – Vnorovy – Veselí nad Moravou – Vnorovy (občerstvení) – Výklopník

 

V areálu půjčovny Pod Výklopníke se můžete občerstvit a posedět i za nepříznivého počasí. Občerstvení je v červnu, červenci a srpnu otevřeno denně. V nabídce je točená kofola, pivo a další nápoje dle aktuální nabídky. Pochutnat si můžete na výborných grilovaných specialitách, jako jsou grilovaná žebra, kýta, klobásy a dokonce i hermelín!

 

Do přístavu Petrov se dostanete, pokud se od Výklopníku vydáte doleva. Na místo dorazíte po cca 20 minutách plavby. Cestou minete místo, kde do kanálu přitéká říčka Radějovka. Na tomto rozdvojení se dejte doleva. Radějovka je nevhodná pro plavbu (zarostlá lekníny). Po prokomorování naleznete po pravé straně výše zmíněný přístav Petrov. Dalším přístavem, kde lze zastavit, projít se a občerstvit je strážnické přístaviště. Po dalších cca 10ti minutách doplujete ke Strážnickým komorám, kde si můžete prohlédnout křížení Baťova kanálu s říčkou Veličkou. Tyto plavební komory jsou většinou otevřeny a volně se jimi proplouvá. Jsou zprovozňovány jen při povodních. Po dalších 2,5 kilometrech doplujete k další plavební komoře označené jako Vnorovy II. Zde si můžete prohlédnout torzo lanovky pro lodě. Zde je také křížení Baťova kanálu s řekou Moravou. Další komorou je Vnorovy I. Tyto vnorovské plavební komory zajišťují provoz na výše uvedeném křížení s Moravou. Na plavební komoře Vnorovy I můžete zakotvit, stanovat, občerstvit se a je zde i sociální zařízení a sprcha. Také odtud je krásný výhled na řeku Moravu, proto zde doporučujeme občerstvovací zastávku třeba na cestě zpět v přístavu ve Veselí nad Moravou. Po cca 5 km plavby doplujete do přístavu ve Veselí nad Moravou. Je zde též malé občerstvení, toalety, sprchy a informační kancelář pro Baťův kanál, kde můžete získat informační letáky a upomínkové předměty. Kancelář je v provozu pouze v pracovní dny. Po krátké přestávce v plavbě je čas se vydat na zpáteční cestu.

Na návrat je třeba si ponechat dostatek času. Samotné komorování ve Vnorovech trvá zhruba 45 minut a v Petrově asi 15 minut a to v případě, že plavební komory jsou připraveny. Z provozních důvodů je třeba však počítat s delšími časy. Neplujte po kanále příliš rychle, mohli byste zbytečně vyrušit krásná a milá zvířátka. Když budete pozorní, můžete cestou narazit i na chráněné živočichy, kteří zde nalezli svá útočiště.